Teknolojinin gelişmesi ile oto hırsızlıklarının önüne geçebilmek için oto anahtarlarında immobilizer anahtar sistemlerini geliştiren mühendisler amaçlarına ulaşmışlardır.  Bu sayede anahtar ve kontak içerisinde bulunan yazılım sayesinde kontağa giren farklı bir anahtar ile aracı çalıştırma şansı kalmamıştır. Kontak anteni içerisindeki algılayıcı kontakdaki immobilizer çipli yazılıma